Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sevgi ile paylaşıyorum
Yönetim

DEKAN

Prof. Dr. Mustafa Umur TOSUN

 

Dekan Yardımcıları

Doç. Dr. Özge TAYFUR EKMEKCİ

Doç. Dr. Burak TANGÖR

 

Fakülte Sekreteri

Bedriye SAVAŞ

 

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Umur TOSUN (Dekan)

Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN

Prof. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU

Prof. Dr. Ali Tarkan ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Prof. Dr. Yonca İLDEŞ

Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ

Prof. Dr. İbrahim ÖZKAN

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN

Prof. Dr. Arzu ŞENER

Prof. Dr. Reyhan ATASÜ TOPCUOĞLU

Prof. Dr. Aydın ULUCAN

Doç. Dr. Mine Pınar GÖZEN ERCAN

Doç. Dr. Öznur ÖZKAN TEKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Seda AYDAN

 

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Umur TOSUN (Dekan)

Prof. Dr. Ali Tarkan ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Prof. Dr. Mete YILDIZ

Doç. Dr. Hatice ÇALIPINAR

Doç. Dr. Mine Pınar GÖZEN ERCAN

Dr. Öğr. Üyesi Onur YENİ

Öğ. Gör. Dr. Hürkan ÇELEBİ

Arş. Gör. Abdullah GENCO

 

Fakülte Senato Temsilcisi

Prof. Dr. Mehmet Baha KARAN