Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sevgi ile paylaşıyorum
Projeler

Proje Başlığı: TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİZMETLERİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI

BAP destekli T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'yle beraber yürütülen proje bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:

Proje ID: 19509
Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Mustafa Umur Tosun
Projede Görevli Araştırmacılar: Prof.Dr. Aydın Ulucan, Doç.Dr. Tolga Çakmak, Doç.Dr. Şahika Eroğlu, Doç.Dr. Kazım Barış Atıcı, Doç.Dr. Özge Tayfur Ekmekci, Dr. Öğr. Üyesi Niray Tunçel, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Çekiç, Öğr. Gör. Mustafa Kaya, Arş. Gör. Sıla Can Demir
Proje Türü: Katılımlı Araştırma Projesi
Proje Grubu: Sosyal Bilimler