Tanıtım Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU (ATB)- Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Ayşen SİVRİKAYA (İKT)

Doç.Dr. Pınar BAŞGÖZE (İŞL)

Doç. Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN (MLY)

Prof. Dr. Kemal Öktem (SBKY)

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ (SH)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar YALÇIN BALÇIK (SY)

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem UDUM (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017