Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Sunay İL (Dekan) 

Prof. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN (Senato Temsilcisi)

Prof. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU

Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN

Prof. Dr. Ali Tarkan ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. Lütfi ERDEN

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Prof. Dr. Semra GÜNEY

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

Prof. Dr. Hülya ÖZTOP

Prof. Dr. Umur TOSUN

Doç. Dr. Muammer KAYMAK

Doç. Dr. Öznur ÖZKAN TEKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Hürkan ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DEDE

Arş. Gör. Nihan YILMAZ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017