Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sevgi ile paylaşıyorum
Bildiriler

Not: Aşağıda Fakültemiz akademisyenlerinin son 5 yıldaki bildirileri, bölüm ve yıl bazında listelenmektedir. Sayfadaki bilgilerin güncellenmesi devam etmektedir.

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

2017(2)

2017

(1) Determination Of University Student Attitudes Toward Violence

5th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER), Kyrenia, CYPRUS, 31 Mart - 02 Nisan 2016, cilt.3, ss.387-393

ŞAHİN H., ERKAL S.


(2) ULUSAL BÜYÜK ANNELER-BÜYÜK BABALAR GÜNÜ

9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, Kırşehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

ÖZTÜRK M. S. , TÜRTEN KAYMAZ T., AKYAR İ.


İktisat Bölümü

2019(4) 2017(5)

2019

(1) respiratory viral infections in hospitalized adult patients

18th european congress of internal medicine, lizbon, Portekiz, 29 - 31 Ağustos 2019, cilt.6, ss.483

Bölek H., ÖZIŞIK L. , ÇALIŞKAN Z. , DURUSU TANRIÖVER M.


(2) THE BURDEN OF INFLUENZA POSITIVE INPATIENTS IN TURKEY

VALUE IN HEALTH, 01 Kasım 2019, cilt.22, ss.658

Bölek h., DURUSU TANRIÖVER M. , ÖZIŞIK L. , ÇALIŞKAN Z.


(3) TÜRKİYE?DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİ VE SABİT SERMAYE OLUŞUMU İLİŞKİSİ: DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN ARDL MODELLERİYLE BİR İNCELEME

International Conference on Applied Economy and Finance Extended with Social Science ICOAEF VI, Balıkesir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019

KURUL Z.


(4) the cost of influenza related hospitalizations in elderly in Turkey

ISPOR Europe 2019, Kopenhag, Danimarka, 2 - 06 Kasım 2019, cilt.22, ss.658

Bölek H., DURUSU TANRIÖVER M. , ÖZIŞIK L. , ÇALIŞKAN Z.


2017

(1) Determinants of Domestic Credit in Developing Countries: A Dynamic Panel Data Estimation

3. International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017

KURUL Z. , SEZER P.


(2) UNCOVERED INTEREST RATE PARITY AND MONETARY POLICY

20th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Prague, Çek Cumhuriyeti, 27 - 28 Nisan 2017, ss.217-219

ÖGE GÜNEY P.


(3) Current Account Balances in Europe: Evidence from the Nonlinear Unit Root Tests

V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

KURUL Z. , SİVRİKAYA A.


(4) Petrol Rantları ve Kurumsal Faktörler: Dinamik Panel Veri Analizi

V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Kurul Z. , Güllü A. , Zengin Taşdemir S.


(5) FINANCIAL DEVELOPMENT, INTERNATIONAL FINANCIAL INTEGRATION AND INSTITUTIONAL QUALITY: COINTEGRATION ANALYSIS FOR EMERGING MARKET ECONOMIES

International Congress of Management Economics and Business,, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.697-706

Kurul Z.


İşletme Bölümü

2020(3) 2019(8) 2018(8) 2017(13)

2020

(1) Handling Missing Values in Random Forests: An Application to Demographic Survey Data

6th International Conference on Advances in Statistics (ICAS?20), 16 - 18 Ekim 2020, ss.16-22

Içen D. , Abbasoğlu Özgören A. , Boz Semerci A.


(2) Application of data mining methods using demographic survey data: Analyses of attitudes towards gender roles and domestic violence in Turkey

2nd BigSurv Conference (BigSurv20), 6 Kasım - 04 Aralık 2020

Abbasoğlu Özgören A. , Boz Semerci A. , Içen D.


(3) Popular with what? Market basket analysis of Google trend topics related to female employment

2nd BigSurv Conference (BigSurv20), 6 Kasım - 04 Aralık 2020

Boz Semerci A. , Abbasoğlu Özgören A. , Içen D.


2019

(1) Bilinçli Farkındalık Ve Psikolojik Sermayenin Çalışanların İyiOluş Hali Üzerindeki Rolü

7. Örgütsel Davranış Kongresi, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2019

KÜÇÜK E., METİN CAMGÖZ S.


(2) Bakımın Süreklilik İndeks Değerini Dikkate Alan Transfer Seçenekli Evde Sağlık Hizmetleri Atama Ve Rotalama Problemi

39. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019

ŞİMŞEK A. B. , ULUCAN A. , ATICI K. B.


(3) WHAT DETERMINES EMPLOYEE WELL-BEING? A MODERATED MEDIATION MODEL OFWORKAHOLISM, WORK-FAMILY CONFLICT, AND SUPPORT

EURAM 2019 (European Academy of Management) Conference., Lizbon, Portekiz, 26 - 28 Haziran 2019

METİN CAMGÖZ S. , BAYHAN KARAPINAR P. , TAYFUR EKMEKCİ Ö.


(4) Türkiye?de Ebeveynliğe dair Tutumlar ve Hisler Twitter Verileri Üzerine Analizler

9. Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019

ABBASOĞLU ÖZGÖREN A. , BOZ SEMERCİ A. , İÇEN D.


(5) Proaktif Kişilik ve Görev Performansı: İş BecerikliliğiAçısından İncelenmesi

7.Örgütsel Davranış Kongresi, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2019

Mamak B., AKKAŞ H., METİN CAMGÖZ S.


(6) Assessing Opinions towards Women Employment and Entrepreneurship with Market Basket Analysis

29th Euroasia Business and Economics Society Conference, Lizbon, Portekiz, 10 - 12 Ekim 2019

BOZ SEMERCİ A. , ABBASOĞLU ÖZGÖREN A. , İÇEN D.


(7) Duygusal Zekanın İşten Ayrılma Niyeti ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

ER N. İ. , BOZ SEMERCİ A. , ERGENELİ H. A.


(8) AKILLI TELEFON KULLANIMI ? ÇALIŞAN İYİ OLUŞ HALİ İLİŞKİSİNDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ ARACILIK ETKİSİ

7. Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2019

Tunç C., AKKAŞ H., BAYHAN KARAPINAR P.


2018

(1) Sürdürülebilir Araç Rotalama için bir Literatür Taraması

18. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.24

DÜNDAR H., SOYSAL M. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN M.


(2) Benchmarking in Higher Education Using Data Envelopment Analysis and the Bologna Process Data

29th European Conference on Operational Research, Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018

Atıcı K. B. , Ulucan A. , Özkan A.


(3) The techical efficiency of Turkish crop production: a comparison of data envelopment analysis and stochastic frontier analysis

EURO 2018 - 29th European Conference on Operational Research, Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018, ss.281

ÇEKİÇ B. , MENTEN C. , ATICI K. B.


(4) An integer programming based scheduling of university wide orientation course activities

Euro2018 ? 29TH EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH, Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018, ss.202

Ulucan A. , Miski Aydın E. , Çekiç B.


(5) Türkiye?deki Yabancı Menşeli ÜniversiteTercihinde Kişisel ve Bölgeye Yönelik Faktörlerin Rolü

23. Pazarlama Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

KAVAK B. , ÖZKAN TEKTAŞ Ö. , TUNÇEL N. , KAZANCI SUNAOĞLU Ş.


(6) ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİNİN ALGILANAN İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

6. Örgütsel DavranışKongresi, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018

TAYFUR EKMEKCİ Ö. , GÜNEY S. , ÖKTEM M. K.


(7) İşe İlişkin Öz-Yeterlilik Algısının Ağ Kurma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Cinsiyete Dayalı Bir Değerlendirme

6. Örgütsel Davranış Kongresi, Isparta, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018

BOZ SEMERCİ A. , ERGENELİ H. A.


(8) A Conceptual Review on Organizational Cynicism

11th International Conference on New Challenges in Management and Business, 28 Mart 2018, ss.107

BOZ SEMERCİ A.


2017

(1) The moderating effect of job satisfaction on employee responses to job insecurity

European Congress of Psychology (15Th), Amsterdam, Hollanda, 11 - 14 Temmuz 2017

TAYFUR EKMEKCİ Ö. , BAYHAN KARAPINAR P. , METİN CAMGÖZ S.


(2) A decision support model for sustainable managementof catering supply chains

International Conference on Operations Research, Berlin, Almanya, 6 - 08 Eylül 2017

SEL Ç., ÇİMEN M. , SOYSAL M.


(3) Çocuk Bakim Problemlerinin İşe Adanmışlığa Etkisi ve İşyeri Koşullarının Düzenleyici Rolünde Cinsiyete Dayalı Bir Değerlendirme

5. Örgütsel Davranış Kongresi, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017

BOZ SEMERCİ A. , ERGENELİ H. A.


(4) An Approximate Dynamic Programming Based Heuristic for the Stochastic Lot-Sizing Problem in Remanufacturing Systems

International Conference on Operations Research, Berlin, Almanya, 6 - 08 Eylül 2017

BELBAĞ S., ÇİMEN M. , SOYSAL M. , TARIM Ş. A.


(5) Effects of Industry 4.0 on Firms Economic, Managerial and Productivity Development

INTERNATIONAL CONFERENCE ONECONOMIC RESEARCH, Antalya, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017

KOÇ E., ÇALIPINAR H. , ÖZEREN A. İ.


(6) An Approximate Dynamic Programming Based Heuristic for Stochastic Time-Dependent VehicleRouting Problems

International Conference on Operations Research, Berlin, Almanya, 6 - 08 Eylül 2017

ÇİMEN M. , SOYSAL M. , SEL Ç., BELBAĞ S.


(7) MODERATING ROLE OF TRUST ON RELATIONSHIP BETWEEN FORMALIZATION AND PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT

13th International Strategic Management Conference (ISMC), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 08 Temmuz 2017, cilt.34, ss.206-215

Bitmis M. G. , Ergeneli A. , Oktay F.


(8) The Role of Family Background on The Entrepreneurial Career Choice of Individuals

Sydney Conference on Interdisciplinary Business amp Economics Research (SIBR 2017), 15 - 16 Nisan 2017

BOZ SEMERCİ A.


(9) Akıllı şehirlerde araç rotalama: BenzetimselDinamik Programlama tabanlı bir sezgiselyöntem

International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

ÇİMEN M. , SOYSAL M. , SEL Ç.


(10) Use of Fuzzy MCDA for Assessment of Emergency RallyingPoints

The 5th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS?17), Ankara, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2017

ŞİMŞEK A. B. , ÇEKİÇ B. , ATICI K. B.


(11) Endüstri 4.0 üzerine bir literatür taraması

International Symposium on Industry 4.0 and Applications(ISIA 2017), Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

SOYSAL M. , ÇİMEN M. , SEL Ç.


(12) Self-assessment of Entrepreneurial Abilities in Women

5th Global Conference on Business and Social Sciences, 4 - 05 Mayıs 2017

BOZ SEMERCİ A. , TEMIRBEKOVA Z.


(13) The Time Dependent Vehicle Routing Problem: A Simulation Based Dynamic Programming Approach

International Conference on Operations Research, Berlin, Almanya, 6 - 08 Eylül 2017

SOYSAL M. , ÇİMEN M. , SEL Ç., BELBAĞ S.


Maliye Bölümü

2018(3) 2017(2)

2018

(1) TAX EXPENDITURE ASPECT OF UNIVERSITY EDUCATION: THE MODEL OF TURKEY

11th Annual Conference of the EuroMed-Academy-of-Business - Research Advancements in National and Global Business Theory and Practice, Valletta, Malta, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1286-1294

TOSUN A. N.


(2) TAX EXPENDİTURE ASPECT OF UNIVERSITY EDUCATION:THE MODEL OF TURKEY

11th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Valletta, Malta, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1302-1310

TOSUN A. N.


(3) Risks and Public Goods Contributions

Workshop on Experimental and Behavioral Economics at UCSC, Santa Cruz., California, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Nisan 2018

Seçilmiş İ. E.


2017

(1) Entrepreneurship and Tax Policy:An Analysis of Marmara and the Black Sea Region in Turkey

6th International Conference on New Challenges in Management and Business, 11 Şubat 2017

TOSUN A. N.


(2) Tax policies and Entrepreneurship:The Case of Turkey

6th.International Conference on New Challenges in Management and Business, 11 Şubat 2017

TOSUN A. N.


Sağlık Yönetimi Bölümü

2021(3) 2019(6) 2018(22) 2017(26)

2021

(1) Is the ?social face? of AKP?s pharmaceutical price reforms mostly instrumental? A progressivity analysis of household pharmaceutical expenditures in Turkey

Hamburg Center for Health Economics Center Day, Hamburg, Almanya, 11 Haziran 2021, ss.1

Çınaroğlu S.


(2) Efficiency of intensive care unit services in the age of pandemic: a need for critical care professionals

47th Annual Meeting of the European Working Group on Operational Research-ORAHS-2021, Southampton, İngiltere, 5 - 09 Temmuz 2021, ss.36-37

Çınaroğlu S.


(3) Oncology services efficiency: an application of bootstrapped DEA

40th Congress on Operations Research/Industrial Engineering-YAEM-2021, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2021, ss.72-73

Çınaroğlu S.


2019

(1) Hastanede Çalışan Engellilerin Sağlık Raporu Alma Sürecinde Zorluk Yaşama Durumu

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2019

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , Duran N.


(2) SEÇİLMİŞ YAŞAM ENDEKSİ DEĞİŞKENLERİ VE SAĞLIKDEĞİŞKENLERİNİN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA ÜZERİNEETKİSİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.2236-2238

ERİGÜÇ G. , KARTAL N.


(3) The impact of oversampling with ?ubSMOTE? on the performance of machine learning classifiers in prediction of catastrophic health expenditures

8th Annual Healthcare Operations Workshop, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran 2019

Çınaroğlu S.


(4) SAĞLIK HİZMETİ ALMA SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.


(5) Efficiency of childbirth services in Turkey: A jackknifing for robustness check of DEA Scores

25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, İstanbul, Türkiye, 16 - 21 Haziran 2019, ss.90

Çınaroğlu S.


(6) Hastaların Kurumsal İtibar Algılarını Etkileyen Sosyo-Demografik Bileşenler

International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.


2018

(1) Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bir Özel Hastanede Çalışanlar Tarafından Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1111-1126

ÖZCAN T. H. , KAYA S. , TELEŞ M.


(2) Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Perspektifinden Hekim-Hasta İletişimi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.748-763

GÖZLÜ K., KAYA S.


(3) Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi?nde Yer Alan Örgütsel Davranış Konulu Çalışmaların Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi

6. Örgütsel Davranış Kongresi, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.459-464

ERİGÜÇ G. , KARTAL N., KOCA G. Ş.


(4) Comparison of logistic regression and random forest performance to predict associated factors with diabetes prevalence in Turkey

10th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology, Amsterdam, Hollanda, 16 - 18 Mayıs 2018, ss.25

ÇINAROĞLU S.


(5) Hastanedeki kadın sağlık çalışanlarının cam tavan algısı

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.


(6) HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNDE KALİTE İLE İLGİLİ DERSLERİN YERİ VE ÖNEMİ

1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(7) Hasta Hekim İletişiminde Güven: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2018, ss.54-55

KOCA G. Ş. , ERİGÜÇ G.


(8) Hastanelerin Verimliliğini Etkileyen Teknolojik Faktörler: Türkiye?de Faaliyet Gösteren Eğitim Araştırma Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES CONGRESS, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , KONCA M., KARAHAN A.


(9) Yatan Hastaların Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Devlet Hastanesi Örneği

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A.


(10) Ensemble learning methods to deal with imbalanced disease data

International Conference on Applied Mathematics in Engineering, 27 - 29 Haziran 2018

ÇINAROĞLU S.


(11) Utilization of random forest regression model in complementary health insurance market design

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(12) Data envelopment analysis-based machine learning: a study on public hospital unions

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(13) Comparison of alternative transformations to handle heavily skewed distribution of health expenditure

International Conference on Applied Mathematics in Engineering, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.86

ÇINAROĞLU S.


(14) Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Çeşitli Kişi ve Kuruluşların Rolleri

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1787-1795

TELEŞ M. , KAYA S.


(15) Özel Hastanelere Yönelik E-Şikayetlerin İncelenmesi

6. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 Mart 2018

ŞANTAŞ F., ŞANTAŞ G., ERİGÜÇ G.


(16) Yaşam Doyum Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Kardiyoloji Hastaları Örneği

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1422-1428

TELEŞ M. , KAYA S.


(17) Modelling unbalanced catastrophic health expenditure data

12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018), Florence, İtalya, 14 - 16 Aralık 2018

Çınaroğlu S.


(18) Hyperparameter optimization for machine learning regression methods to predict health expenditure per capita

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(19) 2016-2018 Yılları Arasında Tirajı En Yüksek Dört Ulusal Gazetedeki Demans Haberlerinin İçerik Açısından İncelenmesi

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2018, ss.111

KARTAL N., ERİGÜÇ G.


(20) Sağlık Çalışanlarının Bağlı Bulunduğu Birime Göre İşyeri Arkadaşlığı Algılarının ve İşe Adanmışlık Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane @dares?xx Kongres?xx, 11 - 13 Ekim 2018, ss.461-467

ŞAHİNBAŞ F., ERİGÜÇ G.


(21) ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO): ÖZEL HASTANE WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİRİNCELEME

III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ03-05 Mayıs 2018, ÇORUM, Çorum, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

SAPAZ B. , YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(22) Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisi

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2010

ÖZGEN NARCI H., ŞAHİN İ. , YALÇIN BALÇIK P.


2017

(1) Risk Factors Associated with Chronic Low Back Pain: An Analysis of Turkey Health Survey Data

Turk Romatology Congress with International Attendence, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(2) HASTANELERDE İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

II. INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.


(3) Determinants of Behavioral Health Systems Efficiency in OECD Countries

Health Technology Assessment International Annual Meeting Rome-Italy, ROMA, İtalya, 17 - 21 Temmuz 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(4) Intercontinental Links Among Health Technology Assessment Organizations

ISPOR 20th Annual European Congress, Glasgow, İngiltere, 4 - 08 Kasım 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(5) Hemşirelerin Mesleki Risk ve Tehlikelere Maruz Kalma Düzeyleri ve Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Alınan Önlemlere İlişkin Hemşirelerin Algıları Üzerine Bir Araştırma

1. Uuslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi., Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

YILDIZ A., KAYA S. , KORKU C. , TELEŞ M.


(6) Content Analysis of Health Related News in a Social Content Platform

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 9 - 11 Kasım 2017

ERİGÜÇ G. , KARTAL N.


(7) Factors Related to Outpatient Antibiotic Drug Consumption in Turkey

ISPOR 20th Annual European Congress, 4 - 08 Kasım 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(8) Evaluation the Time Management Skills of Undergraduate Students in Health Management Department

Global Conference on Services Management, 3 - 07 Ekim 2017

BAYIN G. , TURAÇ İ. S.


(9) HASTALIK BAZLI BÜTÇELEME

1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2017

TOP M.


(10) Fresh Look at the Predictors of the Number of HIV Cases in Turkey

ISPOR 20th Annual European Congress, 4 - 08 Kasım 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(11) Individual and Organizational Factors Affecting The Attitudes of Hospital Managers Towards Health Information Technologies

Northeast Decision SciencesInstitute ConferenceMarch 22 ? 25, 2017, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mart 2017, ss.1095-1103

TARCAN M., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , ÇELİK Y. , HİKMET N.


(12) İşçi Sağlığı Ve İş Güvenlığı Uygulamalarının Hastane Temizlik Çalışanları Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

KARAHAN A., SAPAZ B. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , TARCAN M., YALÇIN BALÇIK P.


(13) Exploring the Association between Regional Development Index and Hospital WEB Site Quality: A Study in the Mediterranean Region of Turkey

Northeast Decision Sciences Institute 2017 Annual Conference, Springfield, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mart 2017, ss.1095-1103

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , SAPAZ B. , HİKMET N.


(14) İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI UYGULAMALARININ HASTANETEMİZLIK ÇALIŞANLARI BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

II. INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

SAPAZ B. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A., YALÇIN BALÇIK P. , TARCAN M.


(15) Taburculuğa Hazır Olmanın Boyutları: Belirleyicileri ve Hasta Sonuçları ile İlişkisi

1. Uuslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

KAYA S. , SAİN GÜVEN G. , TELEŞ M. , AYDAN S. , KORKU C. , KAR .


(16) The Flow of EU-28 Country Clusters in Terms of Infectious and Chronic Diseases During a Refugee Crisis

ISPOR 20th Annual European Congress, Glasgow, İngiltere, 4 - 08 Kasım 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(17) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarının Hastane Temizlik Çalışanları Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

International INES Academic Researches Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

SAPAZ B., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A., YALÇIN BALÇIK P. , TARCAN M.


(18) University of Michigan Health Systems Deneyimi ve Bitcoin

Sağlıkta Kodlama ve Büyük Veri Yönetimi Eğitim Semineri, Ankara, Türkiye, 28 Aralık 2017

ÇINAROĞLU S.


(19) Network Among HTA Ecosystem

Health Technology Assessment International Annual Meeting Rome-Italy, ROMA, İtalya, 17 - 21 Temmuz 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(20) Assessment of Public Hospital Unions Hospitals in Turkey by Comparative Table Analysis

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017

KAR A., SONĞUR C., TOP M.


(21) Adult Risk Factors of Noncommunicable Disease Outcomes

ISPOR 20th Annual European Congress, Glasgow, İngiltere, 4 - 08 Kasım 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(22) Inequality in Health Care Financing in Turkey:Findings from the Household Budget Survey 2003 ?2013

London School of Economics (LSE) Health Policy Conference-2017, Londrina, Brezilya, 16 - 19 Şubat 2017

ÇINAROĞLU S. , ŞAHİN B. , KARABULUT E. , BAŞER O.


(23) Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Hizmet Kalitesine Etkisi: Hastane Yöneticileri ve Sağlık Personelinin Değerlendirmeleri

1. Uuslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 Ekim 2017

KORKU C. , KAYA S. , TELEŞ M. , YILDIZ A.


(24) Clustering Surgical Indicators and Predictors of Catastrophic Expenses

Health Technology Assessment International Annual Meeting Rome-Italy, ROMA, İtalya, 17 - 21 Temmuz 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(25) Predictors of Public Health Outcomes: A Case Study from Turkey

Health Technology Assessment International Annual Meeting Rome-Italy, ROMA, İtalya, 17 - 21 Haziran 2017, ss.138-139

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(26) Diyabet Hastalığı Hastane Maliyetlerinin Hastane Faturası ve Teşhis İlişkili Gruplara (TİG) Göre Analizi

1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2017

TOP M. , ASLAN H.


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2020(3) 2019(16) 2018(22) 2017(31)

2020

(1) ?Deconstructing Nationalism: An Organological Interpretation?

26th World Congress of Political Science, ?New Nationalisms in an Open World?, Lisbon, 25-29 July., Lisbon, Portekiz, 25 - 29 Temmuz 2020

YALÇINER R.


(2) ?In-between Bios and Zoe: Aristotelean Hylomorphism and the Political?

78th Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, April 16-20., Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Nisan 2020

YALÇINER R.


(3) ?Democracy the Manifold: Post-deconstructionist Subversions Beyond Lefort, Abensour, and Derrida?

78th Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, April 16-20., Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Nisan 2020

YALÇINER R.


2019

(1) Yerel Yönetim ve Kadın Temsili Üzerine Bir İnceleme: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Örneği

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019, cilt.1, ss.565-591

ÖKTEM M. K. , SADİOĞLU U.


(2) Aile ve İş Yaşamının Uzlaştırılmasında Farklı Yaklaşımlar: Eşitlik, Farklılık ve Dönüşüm

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Mart 2019, ss.7

SUMBAS A.


(3) Protest Movements and Electoral Politics: Southern Europe in Comparative Perspective

American Political Science Association Annual Meeting, 29 Ağustos - 01 Eylül 2019

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(4) ?Hermeneutics of Becoming-with: Circuits in a Trans-cultural Discursive Space?

The International Conference of Cultural Geopolitics, Rabat, Rabat, Malta, 5 - 07 Aralık 2019

YALÇINER R.


(5) Can ?Women? Still be a Unifying Category? The Case of the Contemporary Women?s Movement in Turkey

Third International Conference on Gender Studies, Leeds, İngiltere, 27 Ocak 2019

Dinçer P.


(6) 6360 Sayılı Kanun ile Birlikte il Özel İdarelerinin ve Köylerin Geleceği: Afyonkarahisar Belediyesi Örneği

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.813-834

Dökmecioğlu M., SADİOĞLU U.


(7) different approaches on the reconciliation of famliy and work life: Equality, Difference and Transformation

II. International Women and Law Conference, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019

SUMBAS A.


(8) ?A Post-deconstructive Theory of the Saeculum: Towards a Non-Standard Critique of the Theologico-Political?

?Extremism, Globalization and the Post-Grand Narratives Era?, International Workshop of the First Rabat Spring School for the Social Sciences, Université Mohammed V de Rabat, Rabat, Malta, 22 - 23 Nisan 2019

YALÇINER R.


(9) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Devlet-Siyaset Anlayışının Değişimi: Kuramsal Bir Deneme

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.331-353

SADİOĞLU U. , Ezin E.


(10) The Limitations of Identity Politics in the Women?s Movement in Turkey and Transversal Politics as an Alternative Approach

14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, İngiltere, 20 - 23 Ağustos 2019

Dinçer P.


(11) Functional Autonomy of Municipalities in the Provision Public Services in Turkey and Cameroon: A Comparative Assessment

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 Ekim - 26 Aralık 2019, ss.881-894

EBOLO E. B. , ÖKTEM M. K. , SADİOĞLU U.


(12) Women in a Modern House in the 1930s and 1950s in Turkey: The Advertisements of ?Hayat? and ?Yedigün? Magazines

7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place Culture., 10 - 12 Ekim 2019

Kaçmazlar B., SUMBAS A.


(13) Eskişehir?in Endüstriyel Mirası Fabrikalar Bölgesinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri

4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.11-32

YÜRÜK E., SADİOĞLU U.


(14) An Alternative Way of Boosting Women?s Participation in Urban Governance: The Women Councils in Turkey

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 03 Temmuz 2019, ss.28-29

SUMBAS A.


(15) An alternative way of boosting women?xxs participation in urban governance: The women councils in Turkey.

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 3 - 06 Temmuz 2019

SUMBAS A.


(16) Identity, Difference and Dialogue: Examples of Successful Coalitions Among Divergent Women?s Groups in Turkey

European Conference of Politics & Gender, Amsterdam, Hollanda, 4 - 06 Temmuz 2019

Dinçer P.


2018

(1) Kamu Hizmetleri Motivasyonu Kuramı Işığında Eğitimde Motivasyon İhtiyacı Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2017, ss.1-496

ÇAKMAK BARSBAY M., ÖKTEM M. K.


(2) 1980'den sonra Türkiye'den İngiltere'ye Doğru Göç Dalgası: Londra'nın Demografik, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değişim Örneği

III. Kentfor, Karaman, Türkiye, 07 Eylül 2018, ss.1

MUTLUAY B.


(3) ?Seminar on Political Philosophy?

Colombo?Turkish Summer Seminar / ?What Happened to the Demos??, The Faculty of Legal Sciences and Human Sciences, Universidad del Atla?ntico, Barranquilla, Kolombiya, 11 - 22 Haziran 2018

YALÇINER R.


(4) ?Reassessing Plato and Aristotle: Notes on Political Philosophy and Digital Reticulation?

POLITEIA/CRIPT Workshop in Political Theory and Practice, Universidad Finis Terrae, Santiago, Şili, 28 - 29 Haziran 2018

YALÇINER R.


(5) Türk Kamu Yönetiminde İç Kontrol Sistemi: Öngörülebilir ve Etkin Bir Yönetim mi, Yeniden Bürokratikleşme mi?

IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.134-135

SADİOĞLU U. , ARSLAN N., Erdinçler R. E.


(6) Belediyelerin Çevre Bilinci Oluşturmada Önemi: Dikili Belediyesi Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

ERGÖNÜL E. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(7) ?Multiculturalism and Political Theory?

POLITEIA/CRIPT Workshop in Political Theory and Practice / ?Rethinking Multiculturalism?, Université Mohammed VI Polytechnique, Ecole de Gouvernance et d?xxEconomie (EGE Rabat), Rabat, Malta, 22 - 27 Temmuz 2018

YALÇINER R.


(8) ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİNİN ALGILANAN İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

6. Örgütsel DavranışKongresi, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018

TAYFUR EKMEKCİ Ö. , GÜNEY S. , ÖKTEM M. K.


(9) Reformen im Bereich der Kommunalverwaltungen in Deutschland und der Türkei: Eine vergleichende Analyse

300 Jahre Deutsch-Türkische Freundschaft: Stand und Perspektiven, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018

SADİOĞLU U.


(10) Veiled Potentials of Women Councils for Women?s Political Participation in Turkey

10th Eurepean Feminist Research Conference, Göttingen, Almanya, 12 - 15 Eylül 2018

SUMBAS A.


(11) The Question of Identity Crisis in Turkish Public Administration: A Comparative Perspective

The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory: Future Prospects on Politics, Culture and Governance, Ankara, Türkiye, 16 - 20 Temmuz 2018, ss.69

SADİOĞLU U.


(12) Akıllı Kent uygulamaları ve Kent Planlaması (Çalışma Grubu)

II. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 14 Aralık 2018, ss.1

MUTLUAY B.


(13) Institutional Masculinity of Local Politics in Turkey: 2004 and 2009 Local Elections

SISP ANNUAL CONFERENCE 2018, Torino, İtalya, 6 - 08 Eylül 2018

SUMBAS A. , SUMBAS A.


(14) Transformative Resources for a Response to the Crises of Violence Against Women at the Local Level?,

The Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, The Crises: the future prospects of politics, culture and governance, Ankara, Türkiye, 16 Temmuz 2018, ss.1

KOYUNCU LORASDAĞI B. , SUMBAS A.


(15) Tarihi Kent Merkezlerinin Dönüşümüne İlişkin Bir Karşılaştırma Denemesi: Ankara-Hamamönü ve Konya-Bedesten Örnekleri

III. Kentleşme Forumu: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

SADİOĞLU U. , ESEROĞLU İ.


(16) Access, Qualifications and Social Dimension of Syrian Refugee Students in Turkish Higher Education

Conference on Future of Higher Education - Bologna Process Researchers, Bucharest, Romanya, 27 - 29 Kasım 2017, ss.259-276

ERDOĞAN A., ERDOĞAN M. M.


(17) ?Democracy and Political Philosophy?

Colombo?Turkish Summer Seminar / ?What Happened to the Demos??, The Faculty of Legal Sciences and Human Sciences, Universidad del Atla?ntico, Puerto Colombia, Barranquilla, Kolombiya, 11 - 12 Haziran 2018

YALÇINER R.


(18) ?Krinein and Demoi: Towards a Hermeneutical Revolution??

The Second Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory, ?The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance?, Hacettepe University, Ankara, Türkiye, 16 - 20 Temmuz 2018, ss.19

YALÇINER R.


(19) Türkiye?deki Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Sığ ve Derin Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi

III.KENTFOR: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

ERGÖNÜL E. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(20) Gelişmekte Olan Bir Ülkede Kent Planlamasını Yeniden Düşünmek: Kamerun Örneğinde Sorunlar ve Zorluklar

III. Kentleşme Forumu: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

SADİOĞLU U. , EBOLO E. B.


(21) THE VEILED POTENTIALS OF WOMEN COUNCILS FOR WOMEN?S POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY

10th European Feminist Research Conference, Göttingen, Almanya, 12 Eylül 2018, ss.1-3

SUMBAS A.


(22) Akıllı Kentler ve Yaşam Boyu Öğrenme

2. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Zirvesi, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2018

SADİOĞLU U.


2017

(1) ?Cyborg Alagmatiği: Yeni Organoloji Notları?

3. Siyasal Psikoloji Konferansı, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017

YALÇINER R.


(2) Orta Doğu?da Kimlik Tartışmaları Üzerine Bazı Gözlemler

1. Uluslararası Ortadoğu Forum ve Çalıştayı, 27 - 29 Nisan 2017

YÜKSEL M.


(3) Past as Other: Reflections on Islam and the Ottoman Empire in the Early Turkish Republican Novel

CRIPT, Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives, Ankara, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017

DEDE K.


(4) ?Paracaesural Activity: Culture in Contemporary Political Philosophy?

2017 Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT), ?Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives?, 22 - 26 Mayıs 2017

YALÇINER R.


(5) ?From Biopolitics to Noöpolitics: Post-Foundational Subversions of the Noöpolitical?

11th ECPR (European Consortium for Political Research) General Conference, Oslo, Norveç, 6 - 09 Eylül 2017

YALÇINER R.


(6) ?Peace as Hermeneutics: Towards a Critical Normative Theory of Responsibility?

2017 Annual Meeting of the Canadian Peace Research Association, Congress 2017 of the Canadian Federation of the Humanities and Social Sciences, Toronto, Kanada, 27 Mayıs - 02 Haziran 2017

YALÇINER R.


(7) Türkiye?de Yerel Yönetişimde Kadın Meclisleri Bir Fark Yaratır mı? Ankara Kadın Meclisleri Örneği

Kentfor 1, Alanya, Türkiye, 14 - 15 Eylül 2016

ÖMÜRGÖNÜLŞEN U. , SUMBAS YAVAŞOĞLU A.


(8) Türkiye?de Kamu Politikası Öğretimi

KAYFOR 14, Van, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

BABAOĞLU C. , YILDIZ M.


(9) The Westminster Model of the United Kingdom: Parliamentary System, Unitary State, Centralised Public Administration

III. Strategic Public Management Sysmposium, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.23-24

ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(10) From Left Music to ?New Left? Music in Turkey: The Case of Bulutsuzluk Özlemi

Music and Socialism since 1917 Conference, Nottingham, İngiltere, 7 - 08 Temmuz 2017

DEDE K.


(11) The Role of Women Councils for a Participatory Local Governance in Turkey

2017 Global Symposium on Women?s Leadership, Los-Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 09 Haziran 2017

SUMBAS A.


(12) Güncel Sivil Toplum Teorileri ve Tasniflerine Dair Bazı Notlar

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15), Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.414-416

ACAR M.


(13) ?Mnemotechnics of Digital Reticulation: Reading the Krisis Beyond Negative Externalities?

2017 Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT), ?Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives?, 22 - 26 Mayıs 2017

YALÇINER R.


(14) Another Path for Sustainable Governance: Financial Literacy

201 Transatlantic Dialogue - TAD 13 IV Annual Conference on Democracy and Good Governance Sustaining a Democratic Public Sector in an Era of Multiple Challenges and Constraints, Miami Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Nisan 2017

ÖZACİT İ. , ÖKTEM M. K.


(15) Abbas Kiarostami?nin Anısına (1940-2016): Ev Ödevi (Mashgh-e Shab) Adlı Belgesel Filmi Üzerine Düşünceler

Consortium for Research in Political Theory (CRIPT): the Annual Meeting and International Conference: Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives, 22 - 26 Mayıs 2017

YÜKSEL M.


(16) Politics and History through Literature: The Cold War in Cegerxwîn?s Poetry

Consortium for Research in Political Theory (CRIPT): the Annual Meeting and International Conference: Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives, 22 - 26 Mayıs 2017

YÜKSEL M.


(17) From military to civil means of pacification: A class-based view to securitization in post-1980 Turkey

Brunel University London Politics and History Annual Ph.D Conference, London, İngiltere, 25 Nisan 2017 - 27 Nisan 2021, ss.7-8

Güven E.


(18) Woodrow Wilson ve Max Weber Hollywood?da: KamuYönetimi Eğitiminde Filmlerin Kullanımı Üzerine Birİnceleme

2017 KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR), 02 Kasım 2017

YILDIZ M. , OKUYUCU A.


(19) Nesnelerin İnterneti (Çalışma Grubu)

I. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 12 Mayıs 2017, ss.1

MUTLUAY B.


(20) Küreselleşme Çağında Aşırıcılığın Yükselişi(Rise of Extremism in the Global Arena?,) Istanbul Security Conference 2017, CONRAD Bosphorus Hotel Istanbul, 07-09 May 2017.

Istanbul Güvenlik Konferansı, 7 - 09 Mayıs 2017

ÇAĞLAR A.


(21) An Attempt to Contextualize Women?s Representation in Turkey?s Local Politics

European Consortium for Political Research, Oslo, Norveç, 6 - 09 Eylül 2017

KOYUNCU LORASDAĞI B. , SUMBAS A.


(22) Political Refugees who Migrated to the UK from Turkey after September 12, 1980 Coup D?état: Processes, Social Integration and Political Reactions

TMC 2017: The Migration Conference, Atina, Yunanistan, 23 Ağustos 2017, ss.24-26

MUTLUAY B.


(23) Milli ve Yerli Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak ?Mahalle? ve 6360 sayılı Kanun Sonrası Durum

II.KENTFOR-Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, Tekirdağ, Türkiye, 11 - 12 Ağustos 2017, ss.38

BİLGİN K. U. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U. , ÖKTEM M. K. , GÜNDÜZÖZ İ., SADİOĞLU U.


(24) A Former Enemy, A Strange Model: The Paradoxical Image of Britain in Turkish Novels, 1928-1938

The British Empire and the Turkish Republic in the 1920s and 30s, Cambridge, Kanada, 31 Mart - 01 Nisan 2017

DEDE K.


(25) ?Democracy as an Empty Place?

Seminar in Political Theory, Université Mohammed VI Polytechnique, Ecole de Gouvernance et d?xxEconomie (EGE Rabat), Rabat, Malta, 24 - 25 Mayıs 2017

YALÇINER R.


(26) Reflections on Civil Society-State Relations in Turkey

ARNOVA-Asia Conference: The Nonprofit Worlds in Asia: Diverse Perspectives from a Fragmented Field of Study, PEKİN, Çin, 6 - 07 Haziran 2017

ACAR M.


(27) Turkiye?de Nufus, Sosyal Degisim, Donusum ve Oncelikler

II. KENTFOR : Sanayilesme ve Goc Kiskacinda Kent ve Cevre Yonetimi, Organized by Hacettepe Univ., Beykoz Univ. and Tekirdag Municipality, 11-12 August 2017, Ramada Hotel, Tekirdag, TURKEY., Tekirdağ, Türkiye, 11 - 12 Ağustos 2017

ÇAĞLAR A.


(28) Zorluklara Dayanıklı ve Çabuk İyileşen Esnek Kent İçin Mahalle Modeli: Afet ve Acil Durum Yönetişiminde Çözüm Arayışı

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı, Kütahya, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2017, ss.195-203

ÖKTEM M. K.


(29) Dijital Çağda Sivil Toplum Kuruluşları: Üç Temel Soru(n)

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15), Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.241-244

ACAR M.


(30) Good Practices of Gender-Sensitive Policies in Combatting VAW in Local Politics of Turkey

European Consortium for Gender and Politics, 8 - 10 Haziran 2017

KOYUNCU LORASDAĞI B. , SUMBAS YAVAŞOĞLU A.


(31) The Use of Information and Communication Technologies During Emergencies: A Meta - Analysis Through Peer-Reviewed Articles

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

YILDIZ M. , YAVUZ N., KARKIN N.


Sosyal Hizmet Bölümü

2018(9) 2017(19)

2018

(1) Sosyal yenilikçilik sosyal hizmet eğitim müfredatına nasıl eklenmeli?

VIII. International Congress of Research in Education, Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018 - 11 Ocak 2019

TUNCAY T. , YILDIRIM B.


(2) İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Hizmeti: Psikososyal Yönler ve Müdahaleler

9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018

ASLAN H. , TUNCAY T.


(3) KADIN DAYANIŞMASININ BİR BİÇİMİ/OLANAĞI OLARAK (SOSYAL) KOOPERATİFLER: YERYÜZÜ KALKINMA KOOPERATİF

2.ULUSLARARASI KADIN KONGRE, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.1090-1097

HATİBOĞLU EREN B. , TAŞDEMİR AFŞAR S. , ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(4) Semashko Sağlık Modelinin Türk Dünyasına Etkisi

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2017, ss.383-392

IŞIKHAN V. , TUNCAY T.


(5) İŞ SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEDE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN ROL VE İŞLEVLERİ

2. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERI VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018

ASLAN H. , TUNCAY T.


(6) Pediatrik astım hastalarına bakım veren annelerin psikososyal özellikleri ı?le astım yönetimi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

3. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.265-266

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(7) SIĞINMAEVİNDEN YAŞAMA: SIĞINMAEVİNDE KALAN KADINLARLA GÜÇLENME TEMELLİ UYGULAMA

2.ULUSLARARASI KADIN KONGRE, 4 - 05 Ekim 2018

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S. , HATİBOĞLU EREN B. , TAŞDEMİR AFŞAR S.


(8) Sovyet İhtilali ve Refah devletinden küresel Refah Devletine

100.Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, 25 Ekim 2017 - 27 Ocak 2018

KÜÇÜKKARACA N.


(9) Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan?da Sosyal Refah Hizmetleri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2017, ss.375-382

TUNCAY T. , IŞIKHAN V.


2017

(1) Denetimli Serbestlikteki Bireylerin Bazı Psikososyal Özelliklerinin İntihar Düşüncelerine Etkileri

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017, 29 - 31 Mayıs 2017

GÖRGÜLÜ T., IŞIKHAN V.


(2) FROM INSIDE THE SHADOWS: A CRITICAL ASSESMENT OF SEXUAL VIOLENCE IN TURKEY

3rd Conference on Social Service, Economics, Business and Education (MIRDEC), Budapest, Macaristan, 4 - 06 Nisan 2017, ss.94

ADIGÜZEL İ. B.


(3) İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Riskler

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Riskler Sempozyumu, Türkiye, 08 Ekim 2017

IŞIKHAN V.


(4) Sosyal Hizmetin Geleceğinde Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik

International Social Work Congress 2017: Social Problems and the Future of Social Work, 29 - 31 Mayıs 2017, ss.121-123

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(5) Sosyal Hizmet Uzmanları Ne Kadar Etkili İnceleme Yapıyor? Sosyal İncelemenin Temel Ölçütlerine İlişkin Bir Gözden Geçirme

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

TUNCAY T. , ERBAY E.


(6) Understanding Help Seeking Behaviour of Men Who Have Mental Illness

International Social Work Congress: Social Problems and the Future of Social Work, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2017

AKÇAY S., KÜÇÜKKARACA N.


(7) Bakım Sigortasının Ülkemiz İçin Uygulanabilirliği

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017, 29 - 31 Mayıs 2017

IŞIKHAN V.


(8) A Critical Review on the Future of Health Social Work in Turkey: Promises and Challenges

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017, 29 - 31 Mayıs 2017

TUNCAY T. , IŞIKHAN V.


(9) Sosyal Hizmet İçin Yeni Araştırma Alanları: Kadınların Adalete Erişimi

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17): Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

HATİBOĞLU EREN B.


(10) Sosyal sorunlar ve sosyal hizmetlerin örgütlenmesi

uluslararası sosyal hizmet kongresi, 29 - 31 Mayıs 2017

IŞIKHAN V.


(11) Semansko Sağlık Modelinin Türk Dünyasına Etkisi

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası: 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 29 Ekim 2017

IŞIKHAN V. , TUNCAY T.


(12) Sosyal Hizmetlerin Sunumunda Yaşanan Etik Sorunlar: Sosyal Hizmet Uzmanlarının Alan Deneyimi Anlatıları

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2017

HATİBOĞLU EREN B. , ÖNGEN Ç. , ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(13) Sanal Sosyal Çevre İçinde Birey: Psikososyal Gereksinimler, Sosyal İlişkiler ve Mahremiyet Üzerindeki Etkiler

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

TUNCAY T. , ERKUL E.


(14) Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi

Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği (Social Problems and the Future of Social Work), 29 - 31 Mayıs 2017

IŞIKHAN V.


(15) SAVAŞ VE ZORUNLU GÖÇ SÜRECİNDE ENGELLİLER: SOSYAL MODEL VEFEMİNİZM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Savaş Mağduru Engelliler/uluslararası Zirve Programı, 18 - 19 Ocak 2017

KÜÇÜKKARACA N.


(16) Yaratıcı Dramanın Sosyal Hizmet Eğitiminde Kullanımı: Sosyal Hizmetin DeğerTemeline İlişkin Bir Atölye Çalışması

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17)Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

ÖNGEN Ç. , ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S. , HATİBOĞLU EREN B.


(17) Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan?xxda Sosyal Refah Hizmetleri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası: 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 29 Ekim 2017

TUNCAY T. , IŞIKHAN V.


(18) Tinsellik

Palyatif Tıp Sempozyumu, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2017

TUNCAY T.


(19) Proposition for a Model to Analyzing Social Policy and Social Services Through the Experiences of Fathers in Ankara

International Social Work Congress 2017: Social Problems and the Future of Social Work, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2017

TOPÇU G.


Uluslararası İlişkiler Bölümü

2021(1) 2020(1) 2019(1) 2018(6) 2017(7)

2021

(1) Avrupa Birliği Normatif Siber Güç olarak hareket edebilir mi?

University Association for Contemporary European Studies, London, İngiltere, 6 - 08 Eylül 2021, ss.1-24

Renda K. K.


2020

(1) Avrupa Birliği?nin Ulusal Egemenlik Sınaması

MCES 2020 Marmara Avrupa Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2020, ss.370-378

Tangör B.


2019

(1) Politicization of European Integration as a Source of Populism in Europe

The 8th Euroacademia International Conference The European Union and the Politicization of Europe, Ghent, Belçika, 25 - 26 Şubat 2019, ss.1-10

Tangör B.


2018

(1) Comparative Thinking onEmpirical and Theoretical Analysis of Power in International Relations

1. Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

RENDA K. K. , AKGÜL Ö.


(2) Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Rejimine Yönelik Güncel Meseleler: Kuzey Kore ve İran Örnekleri

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.2, ss.1492-1496

UDUM Ş.


(3) Kuram ve Siyasa Arasındaki İlişki: Siyasa Bağıntılı Kuramsal Çalışmaların Arttırılmasına Yönelik Öneriler

Türkiyede Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları, Kırşehir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2017, ss.3-16

Tangör B.


(4) Turkish Foreign Policy and the 2014 Crisis in Ukraine

VI. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ, 27 - 28 Eylül 2018

ÖNSOY M.


(5) Deconstructing the Trump Administration?xxs Policy on the Iran Nuclear Deal

6. Uluslararası Çin?xxden Adriyatik?xxe Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 Mart 2018

UDUM Ş.


(6) Why Keep the Responsibility to Protect Intact?

BISA 43rd Annual Conference 2018: ?The Politics of International Studies in an Age of Crises?, Bath, İngiltere, 13 - 16 Haziran 2018

GÖZEN ERCAN M. P.


2017

(1) ?Promotion of Democracy in the Western Balkans?

THE ANNUAL MEETING AND INTERNATIONAL CONFERENCEOF THE CONSORTIUM FOR RESEARCH IN POLITICAL THEORY (CRIPT), 22 - 26 Mayıs 2017

ÖNSOY M.


(2) Post-Referendum Turkey: How will the Turkish-type presidential system shape Turkey?xxs foreign policy?

King?s College, Londra, 1 - 02 Haziran 2017

KINACIOĞLU M.


(3) Old Wine, New Bottle or Emperor?xxs New Clothes:

ISA-ISAC Annual Conference 2017, Washington DC, ABD, 13 - 14 Ekim 2017

KINACIOĞLU M.


(4) The ICC, Palestine and Israel: A path for escalating con ict or resolution?

EISA 10th Pan-European Conference on International Relations 2017: ?The Politics of International Studies in an Age of Crises?, Barselona, İspanya, 13 - 16 Eylül 2017

ATMACA A. Ö. , GÖZEN ERCAN M. P.


(5) Differences between Turkey-EU Security Perceptions in Turkey?s ?Lost Decade?

15th Annual International Conference on Politics International Studies, Atina, Yunanistan, 12 - 15 Haziran 2017, ss.18

AYAZ AVAN E.


(6) Change and Continuity in NATO?xxs Identity: NATO?xxs Democracy Promotion as a Security-Enhancing Practice

ISA Annual Convention 2017, Baltimore, ABD, 22 - 25 Şubat 2017

KINACIOĞLU M.


(7) The Syrian refugee crisis and the implementation of the global responsibility to protect

EISA 10th Pan-European Conference on International Relations 2017: ?The Politics of International Studies in an Age of Crises?, Barselona, İspanya, 13 - 16 Eylül 2017

GÖZEN ERCAN M. P.