İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tarım Konferansı 27-28 Ekim 2022
Prof. Dr. İlhan Tekeli ile "Günümüzde Türkiye'de Üniversite Konusunda Nasıl Düşünebiliriz?" konulu söyleşi
Sevgi ile paylaşıyorum
Kitaplar

Not: Aşağıda Fakültemiz akademisyenlerinin son 5 yıldaki kitapları, bölüm ve yıl bazında listelenmektedir. Sayfadaki bilgilerin güncellenmesi devam etmektedir.

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

İktisat Bölümü

2019(1)

2019

(1) Modern Mikroekonomiye Giriş

Adres Yayınları, Ankara, 2019

Yalta A. Y. , Yalta A. T.


İşletme Bölümü

2022(2) 2021(3) 2020(2) 2019(1) 2018(1)

2022

(1) Dijital Dönüşümün Yeni İş Modellerinin Gelişmesine ve Tüketici Deneyimine Etkisi

IGI Global, Pennsylvania, 2022

Gültekin B.


(2) Para Banka ve Finansın Sırları

Scala, İstanbul, 2022

KARAN M. B.


2021

(1) Managing Customer Experiences in an Omnichannel World: Melody of Online and Offline Environments in the Customer Journey

Emerald Publishing, London, 2021

Gültekin B. , Erdem S.


(2) Applied Operations Research and Financial Modelling in Energy

Springer, 2021

Dorsman A. B. , ATICI K. B. , ULUCAN A. , KARAN M. B.


(3) Destructive Leadership and Management Hypocrisy

Emerald Ink Publishing, Bradford, 2021

Metin Camgöz S. (Editör) , Tayfur Ekmekci Ö. (Editör)


2020

(1) Pazarlamada Etik

Detay Yayıncılık, Ankara, 2020

Özkan Tektaş Ö. , Başgöze P. , Eryiğit C.


(2) Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Ergeneli H. A. (Editör) , Koyuncu Lorasdağı B. (Editör)


2019

(1) Finansal Krizler, Yolsuzluklar ve İstikrar

Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

Büyükkara Z. G.


2018

(1) Müşteri İlişkileri Yönetimi

Nobel Akademik, Ankara, 2018

GÜLTEKİN B. , KEMENT Ü.


Maliye Bölümü

2021(1) 2020(1) 2019(1) 2018(1)

2021

(1) Economic, Legal and Policy Studies on Health: A Social Science Perspective to Health Studies in Turkey

Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, 2021

Varol İyidoğan P. (Editör)


2020

(1) Postmodern Ekonomi

Efil Yayınevi, 2020

SEÇİLMİŞ İ. E.


2019

(1) BORÇ HEDEFLEMESİ REJİMİ VE EKONOMİK PERFORMANS: POLİTİK MAKROEKONOMİK BİR BAKIŞ

İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2019

ÇETİN İ.


2018

(1) Davranışsal İktisat Perspektifinden Vergi Uyum Analizi

Savaş Yayınevi, Ankara, 2018

DİDİNMEZ İ.


Sağlık Yönetimi Bölümü

2021(2) 2020(1) 2019(4)

2021

(1) Sağlık İşletmeleri Yönetimi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

Tengilimoğlu D., Işık O. , Akbolat M.


(2) SAĞLIK EKONOMİSİ

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2021

Aslan H. (Editör), Aslan E. Ç. (Editör), Top M. (Editör)


2020

(1) Equity and Healthcare Reform in Developing Economies: The Case of Turkey

Routledge, London/New York , London, 2020

Çinaroğlu S.


2019

(1) Tıbbi Cihaz Sektörü ve Kayıt Sistemleri: Kuram ve Uygulama

ABSAM, 2019

Bahçeci S., YALÇIN BALÇIK P.


(2) Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Nobel Yayınevi, Ankara, 2019

Uğurluoğlu Ö. , Bilgin Demir İ. , Ürek D.


(3) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019

Erigüç G. (Editör)


(4) İlaç ve Tıbbi Cihaz Endüstrisi ve Yerelleşme

Nobel Bilimsel Eserler, 2019

YALÇIN BALÇIK P. , KARTAL N. , KONCA M.


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2021(4) 2020(2) 2019(1) 2018(3)

2021

(1) Economic, Legal and Policy Studies on Health: A Social Science Perspective to Health Studies in Turkey

Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, 2021

Varol İyidoğan P. (Editör) , Özcan Büyüktanır B. G. (Editör) , Sumbas A. (Editör)


(2) KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK VATANDAŞ KATILIMI

Gazi Kitabevi, Ankara, 2021

Saylam A.


(3) Edebiyatın Ulusu Ulusun Edebiyatı: Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Ulus İnşası ve Roman

Nika Yayınevi, Ankara, 2021

Dede K.


(4) Geçmişten Geleceğe Kıvılcımlı?yı Anlamak

NotaBene, İstanbul, 2021

Ağcabay C. (Editör), Taştekin U. (Editör), Ayan C. (Editör)


2020

(1) Yeşil Kampüs: Kapsam Uygulama Yönetim

Hacettepe Üniversitesi , Ankara, 2020

Öktem M. K. (E. Kurulu Üy.)


(2) Akademisyen Başarısı

GAZİ KİTABEVİ, Ankara, 2020

Karaaslan Ördek H., YILDIZ M.


2019

(1) Bilgi Toplumu ve E-Devlet

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, 2019

YILDIZ M.


2018

(1) Türkiyede Mahalle Yönetimi

T. C. İçişleri Bakanlığı, Ankara, 2018

BİLGİN K. U. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U. , ÖKTEM M. K. , GÜNDÜZÖZ İ., SADİOĞLU U. , URHAN V. F.


(2) Ütopyalar - Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer

İletişim Yayınevi, İstanbul, 2018

Bora A. , DEDE K.


(3) Eğitimde Hesp Verebilirlik

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

Bülbül M., Acar M. , Özdemir S.


Sosyal Hizmet Bölümü

2021(4) 2020(4) 2019(2) 2018(6)

2021

(1) Gaziantep Monitörü 2020 Suriyeliler/Gaziantep Monitor 2020 Syrians

SABEV, Ankara, 2021

GÜLTEKİN M. N. , YÜCEBAŞ M., SOYUDOĞAN M., ATASÜ TOPCUOĞLU R. , DOĞANOĞLU M., LEYLA KUZU Ş., et al.


(2) Gaziantep Monitörü 2020 Gaziantepliler/Gaziantep Monitor 2020 Locals

SABEV, Ankara, 2021

GÜLTEKİN M. N. , YÜCEBAŞ M., SOYUDOĞAN M., ATASÜ TOPCUOĞLU R. , DOĞANOĞLU M., LEYLA KUZU Ş., et al.


(3) Gaziantep Monitörü 2020 Uyum / Gaziantep Monitor 2020 Cohesion

SABEV, Ankara, 2021

GÜLTEKİN M. N. , YÜCEBAŞ M., ATASÜ TOPCUOĞLU R. , SOYUDOĞAN M., DOĞANOĞLU M., LEYLA KUZU Ş., et al.


(4) Trabzon'da Yaşayan Afgan Sığınmacıların Profili ve Gereksinimleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, 2021

BUZ S. , CANLI M., AYGÜLER E.


2020

(1) Modern Sosyal Hizmet Kuramı

Nika Yayınevi, Ankara, 2020

KARATAŞ K. , AKTAŞ A., USLU B., BAŞCILLAR M.


(2) Yardım Personelini Güçlendirme

Nika Yayınevi, 2020

IŞIKHAN V.


(3) Bebekten Katile Erkeklik: Kadına Şiddet Uygulayan Erkekler

NİKA, Ankara, 2020

ÖZTÜRK A. B.


(4) Çocuk Hakları Perspektifinden Çocuk işçiliği

Nobel Yayınevi, Ankara, 2020

ERBAY E.


2019

(1) Çocuk Hakları

Yeni İnsan Yayınevi, Ankara, 2019

ERBAY E.


(2) Evsizler: Sokakların Görünmeyen Yüzleri

SABEV, 2019

ERBAY E.


2018

(1) TÜRK KIZILAYI ANKARA TOPLUM MERKEZİNDEN HİZMET ALAN SURİYELİLER: SORUN, GEREKSİNİM, BEKLENTİ VE KURUM MEMNUNİYETLERİ

Türk Kızılay Derneği Yayınları, Ankara, 2018

KARATAŞ K. , DEMİRÖZ F. , AYGÜLER E., AYALP M. Ç. , BOLGÜN C.


(2) O Mutluysa Herkes Mutlu-Zihinsel Engelli Kardeşe Sahip Olmak

Nika Yayınevi, 2018

AYKARA A.


(3) Sosyal Politika Alanında Kurullar

Nika Yayınevi, Ankara, 2018

KARATAŞ K. , ÇETİN H.


(4) Cinsel İstismar Travması

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü UNİCEF, Ankara, 2018

YALÇIN S. B. , ÖZKAN Y. , BİLGİNER S. Ç.


(5) Psikososyal Önleyici Destek Programı

MEB, Ankara, 2018

BALOĞLU M. , KESİCİ Ş., AK M., PİŞKİN M., ADIGÜZEL Y., ÖZKAN Y. , et al.


(6) Syrian beneficiaries of Turkish Red Crescent Ankara Community Center: problems, requirements, expectations and satısfaction levels

Türk Kızılay Derneği, Ankara, 2018

KARATAŞ K. , DEMİRÖZ F., AYGÜLER E., AYALP M. Ç. , BOLGÜN C.


Uluslararası İlişkiler Bölümü

2020(2) 2019(1) 2018(1)

2020

(1) Türk-Alman Çalışmaları Serisi I: Sosyal Bilimler Makaleleri

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Önsoy M. (Editör) , Er M. (Editör)


(2) Bulgaristan: İdari Siyasi ve Sosyo-ekonomik Yapı

TİAV, Ankara, 2020

Tangör B. (Editör)


2019

(1) Genel Kamu Hukuku -Kuramsal Yaklaşımlar-

İmge Kitabevi, Ankara, 2019

ÖZDEMİR A. M. , SAYGILI A., ZABUNOĞLU H. G. , DEMİRLİ A. , AYKUT E. , TÜRKOĞLU E. N. , et al.


2018

(1) Suriye'de Toplumsal Yapının Dönüşümü ve Arap Milliyetçiliğinin Gelişimi

Detay Yayıncılık, Ankara, 2018

Koraş F.