Tanıtım Videomuz
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dilekçe ve Form Örnekleri

Öğrencilerimiz aşağıda belirtilen durumlar için linklerde verilen dilekçe veya formları bilgisayar ortamında doldurup bölümlerine teslim ettikleri takdirde dilekçelerine veya formlarına gerekli işlem yapılabilecektir.

1. Şube değişikliği yapmak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.

2. Ekle-Sil haftasından sonra 7 gün içinde ders eklemek ve silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.

3. Ara sınava mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır.

4. Ders notuna itirazda bulunmak isteyen öğrenci dilekçe ile Dekanlık Öğrenci İşleri Ofisine başvurmalıdır. 

5. Spor şenliği kapsamında yapılacak bir müsabakaya katılacağına dair izin almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 

6. Üç ders sınavına girmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 

7. Başarısız olduğu seçmeli ders/dersleri silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 

8. Diğer Üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci dilekçe ve eki ile Bölümüne başvurmalıdır.  

9. Geçerli mazareti nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.

10. Yaz Okuluna başvuracak mezun olma durumundaki öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.

11. Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. Bölümler tarafından doldurulacak eşdeğerlik çizelge ve bilgiler için tıklayınız.

12. Yatay Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. Bölümler tarafından doldurulacak eşdeğerlik çizelge ve bilgiler için tıklayınız.

13. Yatay Geçiş Sınavı (Ek Madde 1) ile  kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. Bölümler tarafından doldurulacak eşdeğerlik çizelge ve bilgiler için tıklayınız.

14. Yükseköğretim Kurumları Geçis Sınavı (YGS) ile kayıt yapmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. Bölümler tarafından doldurulacak eşdeğerlik çizelge ve bilgiler için tıklayınız.

15. Önlisans diploması almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.

16. İ.İ.B.F.’nde yandal eğitimi almak isteyen öğrenci Yandal Başvuru Formu ve eki ile kendi bölümüne başvurmalıdır. 

17. Kurum içi yatay geçiş kontenjan isteği formu (Bölümler tarafından doldurulacak) 

18. Pasaport Harcından Muafiyet Başvuru Formu 

19. Staj yapacak öğrencilerden istenen belgeler:

Ek 2-Stajyer Öğrenci Bilgi Formu

Ek 3-İşyerine Başvuru ve Kabul Formu

Ek 4-Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Alamayan)

Ek 5-Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Alan)

Not: Ek 4 ve Ek 5'ten sadece size uygun olanını doldurunuz. Belgelerinizi, Bölüm Staj Koordinatörünüze teslim ediniz.