Tanıtım Videomuz
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Akademik Birim Kalite Komisyonu (A-BİKAK)

Başkan: Prof. Dr. Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN            (İşletme)                            

Üye:      Prof. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU                 (Aile ve Tüketici Bilimleri)

Üye:      Dr. Öğr. Üyesi Shihomi ARA AKSOY           (İktisat)

Üye:      Prof. Dr. İbrahim Erdem SEÇİLMİŞ             (Maliye)

Üye:      Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ                              (Sağlık Yönetimi)

Üye:      Doç. Dr. Ayşegül SAYLAM                            (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)                

Üye:      Doç. Dr. Türken ÇAĞLAR                              (Sosyal Hizmet)                               

Üye:      Doç. Dr. Zeynep ARKAN TUNCEL               (Uluslararası İlişkiler)

Öğrenci Kalite Elçisi:       Kaan Hanefi ANAKUZUOĞLU (Aile ve Tüketici Bilimleri)

Öğrenci Kalite Elçisi:       Merve ÇAKMAK (İşletme)            

Öğrenci Kalite Elçisi:       Gülşah Nisa BAYAT (Maliye)

Öğrenci Kalite Elçisi:       Serhat KARADENİZ (Sağlık Yönetimi)

Öğrenci Kalite Elçisi:       Nazli Hilal YÜKSEL (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

Öğrenci Kalite Elçisi:       Damla Nur GEÇGİL (Sosyal Hizmet)          

Öğrenci Kalite Elçisi:       Deren İPEK (Uluslararası İlişkiler)