Faculty
International Agriculture Conference: Agriculture in the Anthropocene, 27-28 October 2022 (online)
Books

Note: Below are the books of our faculty's academics in the last 5 years, on the basis of department and year. The information on the page continues to be updated.

Family and Consumer Sciences

 

 

Department of Economics

2020(1) 2019(1)

2020

(1) Ankara'da Kent Yoksulluğu (Urban Poverty in Ankara)

Raoul Wallenberg Institute, İstanbul, 2020

GÜLER AYDIN D., ÖZTÜRK S., ATTAR M. A. , YENİ O., ÇAKMAK İ.


2019

(1) Modern Mikroekonomiye Giriş

Adres Yayınları, Ankara, 2019

Yalta A. Y. , Yalta A. T.


Department of Business Administration

2022(2) 2021(3) 2020(2) 2019(1) 2018(1)

2022

(1) Dijital Dönüşümün Yeni İş Modellerinin Gelişmesine ve Tüketici Deneyimine Etkisi

IGI Global, Pennsylvania, 2022

Gültekin B.


(2) Para Banka ve Finansın Sırları

Scala, İstanbul, 2022

KARAN M. B.


2021

(1) Managing Customer Experiences in an Omnichannel World: Melody of Online and Offline Environments in the Customer Journey

Emerald Publishing, London, 2021

Gültekin B., Erdem S.


(2) Applied Operations Research and Financial Modelling in Energy

Springer, 2021

Dorsman A. B. , ATICI K. B. , ULUCAN A., KARAN M. B.


(3) Destructive Leadership and Management Hypocrisy

Emerald Ink Publishing, Bradford, 2021

Metin Camgöz S. (Editör), Tayfur Ekmekci Ö. (Editör)


2020

(1) Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Ergeneli H. A. (Editör), Koyuncu Lorasdağı B. (Editör)


(2) Pazarlamada Etik

Detay Yayıncılık, Ankara, 2020

Özkan Tektaş Ö., Başgöze P., Eryiğit C.


2019

(1) Finansal Krizler, Yolsuzluklar ve İstikrar

Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

Büyükkara Z. G.


2018

(1) Müşteri İlişkileri Yönetimi

Nobel Akademik, Ankara, 2018

GÜLTEKİN B., KEMENT Ü.


Department of Public Finance

2022(1) 2021(1) 2020(1) 2019(1) 2018(1)

2022

(1) Maliye Teorisi: Kuram ve Politika Prof.Dr. Güneri Akalın?a Armağan Kitap

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2022

Seçilmiş İ. E. (Editör), Varol İyidoğan P. (Editör)


2021

(1) Economic, Legal and Policy Studies on Health: A Social Science Perspective to Health Studies in Turkey

Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, 2021

Varol İyidoğan P. (Editör)


2020

(1) Postmodern Ekonomi

Efil Yayınevi, 2020

SEÇİLMİŞ İ. E.


2019

(1) BORÇ HEDEFLEMESİ REJİMİ VE EKONOMİK PERFORMANS: POLİTİK MAKROEKONOMİK BİR BAKIŞ

İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2019

ÇETİN İ.


2018

(1) Davranışsal İktisat Perspektifinden Vergi Uyum Analizi

Savaş Yayınevi, Ankara, 2018

DİDİNMEZ İ.


Department of Health Management

2022(1) 2021(2) 2020(1) 2019(4)

2022

(1) Pandemide Yönetim ve Ekonomi

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2022

Sivrikaya A. (Editör), Uğurluoğlu Ö. (Editör)


2021

(1) Sağlık İşletmeleri Yönetimi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

Tengilimoğlu D., Işık O., Akbolat M.


(2) SAĞLIK EKONOMİSİ

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2021

Aslan H. (Editör), Aslan E. Ç. (Editör), Top M. (Editör)


2020

(1) Equity and Healthcare Reform in Developing Economies: The Case of Turkey

Routledge, London/New York , London, 2020

Çinaroğlu S.


2019

(1) İlaç ve Tıbbi Cihaz Endüstrisi ve Yerelleşme

Nobel Bilimsel Eserler, 2019

YALÇIN BALÇIK P., KARTAL N., KONCA M.


(2) Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Nobel Yayınevi, Ankara, 2019

Uğurluoğlu Ö., Bilgin Demir İ., Ürek D.


(3) Tıbbi Cihaz Sektörü ve Kayıt Sistemleri: Kuram ve Uygulama

ABSAM, 2019

Bahçeci S., YALÇIN BALÇIK P.


(4) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019

Erigüç G. (Editör)


Department of Political Science and Public Administration

2021(4) 2020(2) 2019(1) 2018(3)

2021

(1) Geçmişten Geleceğe Kıvılcımlı?yı Anlamak

NotaBene, İstanbul, 2021

Ağcabay C. (Editör), Taştekin U. (Editör), Ayan C. (Editör)


(2) Edebiyatın Ulusu Ulusun Edebiyatı: Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Ulus İnşası ve Roman

Nika Yayınevi, Ankara, 2021

Dede K.


(3) Economic, Legal and Policy Studies on Health: A Social Science Perspective to Health Studies in Turkey

Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, 2021

Varol İyidoğan P. (Editör), Özcan Büyüktanır B. G. (Editör), Sumbas A. (Editör)


(4) KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK VATANDAŞ KATILIMI

Gazi Kitabevi, Ankara, 2021

Saylam A.


2020

(1) Yeşil Kampüs: Kapsam Uygulama Yönetim

Hacettepe Üniversitesi , Ankara, 2020

Öktem M. K. (E. Kurulu Üy.)


(2) Akademisyen Başarısı

GAZİ KİTABEVİ, Ankara, 2020

Karaaslan Ördek H., YILDIZ M.


2019

(1) Bilgi Toplumu ve E-Devlet

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, 2019

YILDIZ M.


2018

(1) Eğitimde Hesp Verebilirlik

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

Bülbül M., Acar M., Özdemir S.


(2) Türkiyede Mahalle Yönetimi

T. C. İçişleri Bakanlığı, Ankara, 2018

BİLGİN K. U. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U., ÖKTEM M. K. , GÜNDÜZÖZ İ., SADİOĞLU U., URHAN V. F.


(3) Ütopyalar - Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer

İletişim Yayınevi, İstanbul, 2018

Bora A., DEDE K.


Department of Social Work

2021(5) 2020(5) 2019(3) 2018(6)

2021

(1) Gaziantep Monitörü 2020 Suriyeliler/Gaziantep Monitor 2020 Syrians

SABEV, Ankara, 2021

GÜLTEKİN M. N. , YÜCEBAŞ M., SOYUDOĞAN M., ATASÜ TOPCUOĞLU R., DOĞANOĞLU M., LEYLA KUZU Ş., et al.


(2) Gaziantep Monitörü 2020 Uyum / Gaziantep Monitor 2020 Cohesion

SABEV, Ankara, 2021

GÜLTEKİN M. N. , YÜCEBAŞ M., ATASÜ TOPCUOĞLU R., SOYUDOĞAN M., DOĞANOĞLU M., LEYLA KUZU Ş., et al.


(3) Gaziantep Monitörü 2020 Gaziantepliler/Gaziantep Monitor 2020 Locals

SABEV, Ankara, 2021

GÜLTEKİN M. N. , YÜCEBAŞ M., SOYUDOĞAN M., ATASÜ TOPCUOĞLU R., DOĞANOĞLU M., LEYLA KUZU Ş., et al.


(4) Trabzon'da Yaşayan Afgan Sığınmacıların Profili ve Gereksinimleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, 2021

BUZ S., CANLI M., AYGÜLER E.


(5) Askeri Sosyal Hizmet

Nika Yayınevi, Ankara, 2021

Sakarya H. (E. Kurulu Üy.)


2020

(1) Yardım Personelini Güçlendirme

Nika Yayınevi, 2020

IŞIKHAN V.


(2) Bebekten Katile Erkeklik: Kadına Şiddet Uygulayan Erkekler

NİKA, Ankara, 2020

ÖZTÜRK A. B.


(3) Modern Sosyal Hizmet Kuramı

Nika Yayınevi, Ankara, 2020

KARATAŞ K., AKTAŞ A., USLU B., BAŞCILLAR M.


(4) Çocuk Hakları Perspektifinden Çocuk işçiliği

Nobel Yayınevi, Ankara, 2020

ERBAY E.


(5) Baba Anneyi Öldürdüğünde/Türkiye?xxde Kadın Cinayetleri Sonrası Geride Kalan Çocuklar

Doğan Kitap, İstanbul, 2020

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


2019

(1) Suriye'den Türkiye'ye Kadın Olmak

Merdiven Yayın, Ankara, 2019

CANKURTARAN Ö., ALBAYRAK H.


(2) Evsizler: Sokakların Görünmeyen Yüzleri

SABEV, 2019

ERBAY E.


(3) Çocuk Hakları

Yeni İnsan Yayınevi, Ankara, 2019

ERBAY E.


2018

(1) O Mutluysa Herkes Mutlu-Zihinsel Engelli Kardeşe Sahip Olmak

Nika Yayınevi, 2018

AYKARA A.


(2) Cinsel İstismar Travması

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü UNİCEF, Ankara, 2018

YALÇIN S. B. , ÖZKAN Y., BİLGİNER S. Ç.


(3) Psikososyal Önleyici Destek Programı

MEB, Ankara, 2018

BALOĞLU M., KESİCİ Ş., AK M., PİŞKİN M., ADIGÜZEL Y., ÖZKAN Y., et al.


(4) TÜRK KIZILAYI ANKARA TOPLUM MERKEZİNDEN HİZMET ALAN SURİYELİLER: SORUN, GEREKSİNİM, BEKLENTİ VE KURUM MEMNUNİYETLERİ

Türk Kızılay Derneği Yayınları, Ankara, 2018

KARATAŞ K., DEMİRÖZ F., AYGÜLER E., AYALP M. Ç. , BOLGÜN C.


(5) Sosyal Politika Alanında Kurullar

Nika Yayınevi, Ankara, 2018

KARATAŞ K., ÇETİN H.


(6) Syrian beneficiaries of Turkish Red Crescent Ankara Community Center: problems, requirements, expectations and satısfaction levels

Türk Kızılay Derneği, Ankara, 2018

KARATAŞ K., DEMİRÖZ F., AYGÜLER E., AYALP M. Ç. , BOLGÜN C.


Department of International Relations

2022(1) 2021(1) 2020(2) 2019(1) 2018(1)

2022

(1) The Responsibility to Protect From Twenty Years On: Rhetoric and Implementation

Palgrave Macmillan, London , London, 2022

Gözen Ercan M. P. (Editör)


2021

(1) Critical Approaches to International Relations: Philosophical Foundations and Current Debates

Brill, Leiden , Leiden, 2021

Sune E. (Editör)


2020

(1) Türk-Alman Çalışmaları Serisi I: Sosyal Bilimler Makaleleri

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Önsoy M. (Editör), Er M. (Editör)


(2) Bulgaristan: İdari Siyasi ve Sosyo-ekonomik Yapı

TİAV, Ankara, 2020

Tangör B. (Editör)


2019

(1) Genel Kamu Hukuku -Kuramsal Yaklaşımlar-

İmge Kitabevi, Ankara, 2019

ÖZDEMİR A. M. , SAYGILI A., ZABUNOĞLU H. G. , DEMİRLİ A., AYKUT E., TÜRKOĞLU E. N. , et al.


2018

(1) Suriye'de Toplumsal Yapının Dönüşümü ve Arap Milliyetçiliğinin Gelişimi

Detay Yayıncılık, Ankara, 2018

Koraş F.