Hacettepe University Faculty of Economics and Administrative Sciences
Faculty
Books

Note: Below are the books of our faculty's academics in the last 5 years, on the basis of department and year. The information on the page continues to be updated.

Department of Business Administration

2021(2) 2020(2) 2019(1) 2017(1)

2021

(1) Managing Customer Experiences in an Omnichannel World: Melody of Online and Offline Environments in the Customer Journey

Emerald Ink Publishing, London, 2021

Gültekin B. , Erdem S.


(2) Destructive Leadership and Management Hypocrisy

Emerald Ink Publishing, Bradford, 2021

Metin Camgöz S. (Editör) , Tayfur Ekmekci Ö. (Editör)


2020

(1) Pazarlamada Etik

Detay Yayıncılık, Ankara, 2020

Özkan Tektaş Ö. , Başgöze P. , Eryiğit C.


(2) Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Ergeneli H. A. (Editör) , Koyuncu Lorasdağı B. (Editör)


2019

(1) Finansal Krizler, Yolsuzluklar ve İstikrar

Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

Büyükkara Z. G.


2017

(1) Örgütsel Davranış: Örgüt ve Birey

Nobel Yayıncılık, 2017

ERGENELİ H. A.


Department of Public Finance

2021(1) 2017(1)

2021

(1) Economic, Legal and Policy Studies on Health: A Social Science Perspective to Health Studies in Turkey

Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, 2021

Varol İyidoğan P. (Editör)


2017

(1) Freudyen İktisat

Efil Yayınevi, Ankara, 2017

SEÇİLMİŞ İ. E.


Department of Health Management

2021(1) 2020(1) 2019(4)

2021

(1) SAĞLIK EKONOMİSİ

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2021

Aslan H. (Editör), Aslan E. Ç. (Editör), Top M. (Editör)


2020

(1) Equity and Healthcare Reform in Developing Economies: The Case of Turkey

Routledge, London/New York , London, 2020

Çinaroğlu S.


2019

(1) Tıbbi Cihaz Sektörü ve Kayıt Sistemleri: Kuram ve Uygulama

ABSAM, 2019

Bahçeci S., YALÇIN BALÇIK P.


(2) Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Nobel Yayınevi, Ankara, 2019

UĞURLUOĞLU Ö. , BİLGİN DEMİR İ. , ÜREK D.


(3) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019

Erigüç G. (Editör)


(4) İlaç ve Tıbbi Cihaz Endüstrisi ve Yerelleşme

Nobel Bilimsel Eserler, 2019

YALÇIN BALÇIK P. , KARTAL N. , KONCA M.


Department of Political Science and Public Administration

2021(3) 2018(3)

2021

(1) Geçmişten Geleceğe Kıvılcımlı?yı Anlamak

NotaBene, İstanbul, 2021

Ağcabay C. (Editör), Taştekin U. (Editör), Ayan C. (Editör)


(2) Economic, Legal and Policy Studies on Health: A Social Science Perspective to Health Studies in Turkey

Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, 2021

Varol İyidoğan P. (Editör) , Özcan Büyüktanır B. G. (Editör) , Sumbas A. (Editör)


(3) KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK VATANDAŞ KATILIMI

Gazi Kitabevi, Ankara, 2021

Saylam A.


2018

(1) Eğitimde Hesp Verebilirlik

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

Bülbül M., Acar M. , Özdemir S.


(2) Türkiyede Mahalle Yönetimi

T. C. İçişleri Bakanlığı, Ankara, 2018

BİLGİN K. U. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U. , ÖKTEM M. K. , GÜNDÜZÖZ İ., SADİOĞLU U. , URHAN V. F.


(3) Ütopyalar - Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer

İletişim Yayınevi, İstanbul, 2018

Bora A. , DEDE K.


Department of Social Work

2020(1) 2017(1)

2020

(1) Yardım Personelini Güçlendirme

Nika Yayınevi, 2020

IŞIKHAN V.


2017

(1) Stres Yönetimi Tükenmişlikten Mutluluğa

Nika Yayınevi, 2017

IŞIKHAN V.


Department of International Relations

2020(2) 2017(1)

2020

(1) Türk-Alman Çalışmaları Serisi I: Sosyal Bilimler Makaleleri

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Önsoy M. (Editör) , Er M. (Editör)


(2) Bulgaristan: İdari Siyasi ve Sosyo-ekonomik Yapı

TİAV, Ankara, 2020

Tangör B. (Editör)


2017

(1) Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach

Palgrave Macmillan, London , London, 2017

Gözen Ercan M. P. (Editör)