Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sunay İL (Dekan)

Prof. Dr. Ali Tarkan ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. Sibel ERKAL

Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ

Doç. Dr. Pınar BAŞGÖZE

Doç. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Dr. Öğr. Üyesi M.Aykut ATTAR

Öğr. Gör. Dr. Hürkan ÇELEBİ

Arş. Gör. İrfan ÖZACİT

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017