UOLP/SUNY Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Timur Han GÜR (İKT)

Dr. Öğr. Üyesi Zühal KURUL (İKT)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017