Uluslararası Öğretim Elemanı Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Zeynep Çopur (ATB)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017