Staj Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Selda COŞKUNER (ATB)

Doç. Dr. Derya GÜLER AYDIN (İKT)

Arş.Gör.Dr. Anıl BOZ SEMERCİ (İŞL)

Dr. Arş. Gör. Hale AKBULUT (MLY)

Araş.Gör. Esra Nur Tuğan (SBKY)

Prof. Dr. Bayram ŞAHİN (SY)

Prof. Dr. İsmet ŞAHİN (SY)

Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (SY)

Dr. Öğr. Üyesi Emre SORAN (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017