Risk Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Dr. Betül BUĞDAY (ATB)

Dr. Öğr. Üyesi Onur YENİ (İKT)

Öğr.Gör. Mustafa KAYA (İŞL)

Doç. Dr. Umur TOSUN (MLY)

Dr. Ayşegül Saylam (SBKY)

Doç. Dr. Ercüment ERBAY (SH)

Doç. Dr. Mehmet TOP (SY)

Prof. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017