ÖYP Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Selcen ÖZTÜRK (İKT) 

Doç. Dr. Öznur ÖZKAN TEKTAŞ (İŞL)

Doç. Dr.  Ayşe Nil TOSUN (MLY)

Doç. Dr. Aysu KES-ERKUL (SBKY)

Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN  (SH)

Doç. Dr. Gülsün ERİGÜÇ (SY)

Prof. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017