Oryantasyon Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU (ATB)

Arş. Gör. Alperen AĞCA (İKT)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇİMEN (İŞL)

Doç. Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN (MLY)

Doç. Dr. Elif ERİŞEN (SBKY)

Arş. Gör. Oktay TATLICIOĞLU (SH)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar YALÇIN BALÇIK (SY)

Dr. Öğr. Üyesi Hürkan ÇELEBİ (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017