Mevlana Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU (ATB)

Doç. Dr. Bahar BAYRAKTAR SAĞLAM (İKT)

Doç.Dr. Özge TAYFUR EKMEKÇİ (İŞL)

Doç. Dr. Serkan ERKAM (MLY)

Dr. Öğr. Üyesi Metin YÜKSEL (SBKY)

Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN (SH)

Öğr. Gör. Dr. Gamze Y. TARCAN (SY)

Dr. Öğr. Üyesi Anar SOMUNCUOĞLU (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017