Kurum Dışı İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL (ATB)

Doç. Dr. Muammer KAYMAK (İKT)

Doç. Dr. Ercüment ERBAY (SHO)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017