Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Sunay İL (Dekan) 

Prof. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN

Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN

Prof. Dr. Ali Tarkan ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Prof. Dr. Semra GÜNEY

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

Prof. Dr. Sevinç MIHÇI

Prof. Dr. Hülya ÖZTOP

Prof. Dr. Arzu ŞENER

Prof. Dr. Umur TOSUN

Doç. Dr. Muammer KAYMAK

Doç. Dr. Öznur ÖZKAN TEKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DEDE

Dr. Öğr. Üyesi Hürkan ÇELEBİ

Arş. Gör. İrfan ÖZACİT

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017