Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Sunay İL (Dekan) 

Prof. Dr. Arzu AKKOYUNLU WIGLEY

Prof. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN

Prof. Dr. Ali Tarkan ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. H. Azize ERGENELİ

Prof. Dr. Semra GÜNEY

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

Prof. Dr. Müge KINACIOĞLU

Doç. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Doç. Dr. Muammer KAYMAK

Doç. Dr. Öznur ÖZKAN TEKTAŞ

Doç. Dr. Hülya ÖZTOP

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DEDE

Dr. Öğr. Üyesi Hürkan ÇELEBİ

Arş. Gör. İrfan ÖZACİT

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017