Erasmus Staj Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Esna Betül BUĞDAY (ATB)

Doç. Dr. Dilek BAŞAR (İKT)

Arş.Gör.Dr. Yılmaz YILDIZ (İŞL)

Doç. Dr.  Alpaslan A. BAŞARAN (MLY)

Dr. Öğr. Üyesi Metin YÜKSEL (SBKY)

Arş. Gör. Dr. Songül ÇINAROĞLU (SY)

Uzm. Emre SORAN (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017