Erasmus Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Mine Pınar GÖZEN ERCAN (Uİ) -Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Sibel ERKAL (ATB)

Dr. Öğr. Üyesi Onur YENİ (İKT)

Öğr.Gör. Dr. Eren MİSKİ AYDIN (İŞL)

Doç. Dr.  Alpaslan A. BAŞARAN (MLY)

Dr. Öğr. Üyesi Metin YÜKSEL (SBKY)

Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN (SH)

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Y. TARCAN (SY)

Arş. Gör. Dr. Engin SUNE (Uİ)

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017