Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Arzu ŞENER (ATB)

Prof. Dr. Hüseyin ÖZEL (İKT)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017