Eğitim ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Arzu ŞENER (ATB)

Prof. Dr. Hüseyin ÖZEL (İKT)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017