DGS Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Seval GÜVEN (ATB)- Fakülte Koordinatörü

Arş. Gör. Ayşegül GÜLLÜ-  Arş. Gör. Pınar SEZER (İKT)

Arş. Gör. Hürcan KABAKÇI(İŞL)

Arş. Gör. Fatih AKBAYIR (MLY)

Arş. Gör. Erden Eren ERDEM (SBKY)

Arş. Gör. Aslıhan Burcu ÖZTÜRK (SHO)

Öğr. Gör. Bülent SAPAZ (SY) 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ömür ATMACA (Uİ)
 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017