Bologna Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN (SBKY)-Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Zeynep ÇOPUR (ATB)

Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN (İKT)

Dr. Öğr. Üyesi Onur KOYUNCU (İŞL)

Arş. Gör. Dr. Hale AKBULUT (MLY)

Dr. Öğr. Üyesi Ahu SUMBAS YAVAŞOĞLU(SBKY)

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ (SH)

Doç. Dr. Gülsün ERİGÜÇ (SY)

Dr. Öğr. Üyesi Anar SOMUNCUOĞLU (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017