Af Öğrencileri Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Selda COŞKUNER (ATB)

Prof. Dr. Sevinç MIHÇI (İKT)

Arş. Gör. Hürcan KABAKÇI (İŞL)

Arş. Gör. Fatih AKBAYIR (MLY)

Arş. Gör. Barış MUTLUAY (SBKY)

Doç. Dr. Gülsün ERİGÜÇ (SY)

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe Ömür ATMACA (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017